Spring til indhold

Verificering af dokumenter

En verificering bruges typisk som bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument. Det kan for eksempel være en kopi af en side i et pas eller et eksamensbevis, som skal verificeres som en tro kopi.

Verificeringen har ikke noget med dokumentets indhold at gøre og bekræfter kun, at der er tale om en tro kopi.

Du medbringer eller sender det originale dokument til Udenrigsministeriets Legalisering

Her tager man en fotokopi af dokumentet og sætter et såkaldt True Copy-stempel samt en underskrift på fotokopien. Udenrigsministeriet skal se det originale dokument for at kunne verificere en kopi.

Hvis du har brug for at få et Apostille-stempel på en kopi af et pas, skal kopien påtegnes af en Notar, inden Udenrigsministeriet kan sætte Apostille-stempel på. En kopi af et eksamensbevis skal enten påtegnes af uddannelsesstedet eller af en Notar, inden der kan sættes Apostille-stempel på i Udenrigsministeriet. Gebyr, åbningstider osv. er det samme for verificeringer som for legaliseringer.

Lakstempel

 

Vi kan verificere at dit dokument er en tro kopi af det originale.