Spring til indhold

Dokumenter fra Tolke og Translatører 

I forbindelse med Folketingets ophævelse af lov om translatører og tolke pr. 1. januar 2016 har Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med Udenrigsministeriet og Justitsministeriet fastlagt nedenstående procedure for legalisering af oversættelser efter afskaffelsen af beskikkelsesordningen. Målet har været at finde en fleksibel måde for borgere og virksomheder til at få legaliseret oversatte dokumenter.

Fra 1. januar 2016 gælder følgende:
Beskikkelsesordningen for translatører og tolke blev afskaffet pr. 1. januar 2016. Afskaffelsen indebærer, at det ikke længere kræver en beskikkelse fra Erhvervsstyrelsen for at kunne kalde sig translatør.

De translatører, der pr. den 31. december 2015 var optaget i Udenrigsministeriets underskriftsdatabase for beskikkede tolke og translatører, vil fortsat være optaget i databasen over registrerede translatører, der kan få legaliseret deres oversættelser direkte i Udenrigsministeriet. Det betyder, at disse ikke behøver at gå til notar først.

Udenrigsministeriet er p.t. i dialog med de kompetente myndigheder om en løsning i forhold til de tolke og translatører, der ikke er optaget i databasen, herunder identifikation af egnede uddannelsesprofiler/kvalifikationer/certificering, som dansk fagmyndighed vil kunne stå inde for.

Indtil  der måtte foreligge en afklaring af optagelsesspørgsmålet, kan oversættelser udført af tolke/translatører, som ikke tidligere havde en beskikkelse fra Erhvervsstyrelsen, selvsagt få legaliseret deres underskrifter hos en notarius publicus eller hos Dansk Erhverv, inden dokumentet (ikke indholdet heraf) Apostille-påtegnes her i Udenrigsministeriet.