Spring til indhold

FN og udviklingsarbejdet

Danmark arbejder for, at det multilaterale system aktivt kan tage hånd om globale udfordringer som sikkerhed, stabilitet, menneskerettigheder og fattigdomsbekæmpelse. Vi er en aktiv partner til en række af FN’s fonde og programmer for at sikre Danmarks bidrag til, at internationale normer og regler formuleres multilateralt, og at multilaterale organer forbliver relevante, legitime og effektive.

Som en mangeårig, stabil partner til FN-systemet har Danmark oparbejdet gode muligheder for at øve indflydelse på det bredere FN-system såvel som på individuelle fonde og programmer.

Vi deltager aktivt i bestyrelsesarbejde, der giver os mulighed for at komme helt ind i kernen af organisationen og påvirke de strategiske tanker, og er dermed med til at sikre, at FN kan forblive en relevant global organisation.

Danmark lægger også vægt på at styrke samarbejdet på landeniveau og sikre, at der er konsistens mellem, hvad der tænkes og planlægges på hovedkvartersniveau, og hvad der faktisk sker på landeniveau.

Det betyder, at Danmarks bistandsambassader følger og samarbejder med de multilaterale organisationers arbejde lokalt og støtter organisationernes arbejdet med mere sensitive områder, som for eksempel menneskerettigheder, ligestilling eller seksuelle og reproduktive rettigheder. Gennem et styrket samarbejde på landeniveau kan vi få stor indflydelse på udmøntningen af FN-organisationernes strategier.

Danmark yder ’kernebidrag’ – eller ikke øremærkede bidrag – til de organisationer, der er mest relevante for de danske udviklingspolitiske prioriteter. Med kernebidrag kan organisationerne bedre prioritere udviklingsaktiviteterne i tråd med deres egne strategier og mandater.

Danmark er vært for otte FN-organisationer, der holder til i FN-byen i Københavns Nordhavn. Byggeriet, der er en af de mest miljørigtige bygninger i Skandinavien, blev indviet i sommeren 2013 af H.M. Dronningen og FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.

Her arbejder 1.300 mennesker med bl.a. administration, IT og indkøb til humanitære katastrofer. Ved FN-byen ligger også UNICEF’s humanitære lager, der er den største af sin slags i verden.

De Forenede Nationer i Danmark.